Mô hình giải phẫu xương, cơ chi trên lớn 3/4 kích thước thật

Giá bán: Liên hệ