Mô hình giải phẫu xương, cơ chi trên lớn 3/4 kích thước thật

Giá bán: Liên hệ

  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc