Mô hình giải phẫu xương sọ, gồm 3 phần có thể tháo rời

Giá bán: Liên hệ