Thiết bị làm sạch xương (bể ngâm xương)

Giá bán: Liên hệ

Model: KBES‐3DX