Cân kỹ thuật với khối lượng cân 6000g, độ chia 0,1

Giá bán: Liên hệ

Model: 27000293