Máy khuấy từ với tấm gốm gia nhiệt

Giá bán: Liên hệ

Model: M3-D