Tủ cấy vi sinh Laminar, dòng khí ngang (Tủ cấy vô trùng) Esco model AHC-5D_

Giá bán: Liên hệ

Model: AHC-5D_