Tủ cấy vi sinh (Tủ cấy vô trùng) Laminar, dòng khí ngang Esco model AHC-6D_

Giá bán: Liên hệ

Model: AHC-6D_