Tủ cấy vô trùng Laminar, dòng khí ngang Esco model AHC-2D_

Giá bán: Liên hệ

Model: AHC-2D_