Tủ cấy vô trùng Laminar (Tủ cấy vi sinh) dòng khí ngang Esco model AHC-4D_

Giá bán: Liên hệ

Model: AHC-4D_
  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc