Tủ cho phản ứng chuỗi của Polyme model PCR-4A (Tủ PCR)

Giá bán: Liên hệ

Model: PCR-4A