Nhiệt Kế Điện Tử, Nhiệt Kế Đo Nước, Nhiệt Kế Thực Phẩm HI151 Hanna Instruments-Checktemp 4 Đáp Ứng Tiêu Chuẩn HACCP

Giá bán: 920.000 

Model: 22266336927
Model: 22266336927 Danh mục: