Máy cất quay chân không dùng cho phòng lab

Giá bán: 50.000.000 

Model: Strike 280_

Hết hàng