Van dung môi dùng cho đầu bơm sắc ký HPLC (Check Valve, 2 Pk Model(s) :  Acquity , nanoAcquity)

Van dung môi dùng cho đầu bơm sắc ký HPLC (Check Valve, 2 Pk Model(s) : Acquity , nanoAcquity)

Part Number :  700002596Check Valve, 2 Pk Model(s) : Acquity , nanoAcquity

Check Valve Cartridge 2 pk

Check Valve Cartridge 2 pk

Check Valve Cartridge 2 pk

Seal, Plunger, Black

Seal, Plunger, Black

Seal, Plunger, Black Model(s) : 1515 , 1525 , 510 , 515 , 600 , 610 , LC module1

Plunger, Sapphire, EF

Plunger, Sapphire, EF

Plunger, Sapphire, EF Model(s) : 1525EF , 510 , 515 , 590 , 600 , 610 , LC module1

Kit, Rebuild, Reference Valve

Kit, Rebuild, Reference Valve

Kit, Rebuild, Reference Valve Model(s) : 1515 , 1525 , 510 , 515 , 600 , 610

Seal, Oil Model(s) :  510 , 590 , 600 , LC module1 , M6KA

Seal, Oil Model(s) : 510 , 590 , 600 , LC module1 , M6KA

Seal, Oil Model(s) : 510 , 590 , 600 , LC module1 , M6KA

Plunger, Sapphire

Plunger, Sapphire

Plunger, Sapphire Model(s) : 510 , 590 , 600 , 610 , LC module1 , M6KA

Assy, Needle, Priming Syringe

Assy, Needle, Priming Syringe

Assy, Needle, Priming Syringe Model(s) : 510 , 515 , 590 , 600 , 610 , M6KA

Filter, Solvent, 7 Pk

Filter, Solvent, 7 Pk

Filter, Solvent, 7 Pk Model(s) : Acquity , nanoAcquity

Screw, Compression

Screw, Compression

Screw, Compression

Assy, Syringe, 250ul; Model(s) :  2690 , 2690D , 2695 , 2695D , 715 , 717

Assy, Syringe, 250ul; Model(s) : 2690 , 2690D , 2695 , 2695D , 715 , 717

Assy, Syringe, 250ul Model(s) : 2690 , 2690D , 2695 , 2695D , 715 , 717

Ferrule, .062, SS

Ferrule, .062, SS

Ferrule, .062, SS

Frit, Needle Wash Model(s) :  2690D , 715 , 717

Frit, Needle Wash Model(s) : 2690D , 715 , 717

Frit, Needle Wash Model(s) : 2690D , 715 , 717

Seal, Super Model(s) :  1515 , 1525 , 510 , 515 , 590 , 600 , 610 , LC module1 , M6KA

Seal, Super Model(s) : 1515 , 1525 , 510 , 515 , 590 , 600 , 610 , LC module1 , M6KA

Seal, Super Model(s) : 1515 , 1525 , 510 , 515 , 590 , 600 , 610 , LC module1 , M6KA

Ferrule, PEEK, 1/16

Ferrule, PEEK, 1/16

Ferrule, PEEK, 1/16

Kit, Filter Assy. with Comp. Sleeve Model(s) :  Acquity

Kit, Filter Assy. with Comp. Sleeve Model(s) : Acquity

Kit, Filter Assy. with Comp. Sleeve Model(s) : Acquity

Kit, PM, 2690/95, W/Seal Pack

Kit, PM, 2690/95, W/Seal Pack

Kit, PM, 2690/95, W/Seal Pack Model(s) : 2690 , 2690D , 2695 , 2695D

Kit, 1515 Performance Maintenance

Kit, 1515 Performance Maintenance

Kit, 1515 Performance Maintenance Model(s) : 1515

Kit, PM, Pump Binary Model(s) :  1525

Kit, PM, Pump Binary Model(s) : 1525

Kit, PM, Pump Model(s) : 1525

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây