Hệ thống GC 7890B của Agilent
 • Nguyên lý hoạt động của sắc ký khí (GC – Gas Chromatography)

 • Sắc ký khí (GC hoặc GLC) là một kỹ thuật phân tích thường được sử dụng trong nhiều phòng thí nghiệm nghiên cứu và công nghiệp để kiểm soát chất lượng cũng như xác định và định lượng của các hợp chất trong hỗn hợp. GC cũng là một kỹ thuật thường được sử dụng trong nhiều phòng thí nghiệm môi trường và pháp y vì nó cho phép để phát hiện một số lượng rất nhỏ. Một loạt rộng rãi các mẫu có thể được phân tích như là miễn là các hợp chất là đủ ổn định nhiệt và ổn định.


Nước sản xuất
 
Giá bán: Liên hệ
Sắc ký khí làm việc thế nào?
Giống như đối với tất cả các kỹ thuật sắc ký khác, kỹ thuật này đòi hỏi phải có một pha tĩnh và một pha động. Pha động (= khí mang) bao gồm một loại khí có thể là: heli, argon, hoặc nitơ. Các pha tĩnh bao gồm một cột đóng gói, nơi đóng gói hoặc hỗ trợ mạnh của chính nó đóng vai trò như một pha tĩnh, hoặc được phủ với pha tĩnh lỏng (= polymer có điểm sôi cao). Hầu hết các phương pháp sắc ký khí phân tích sử dụng cột mao quản, nơi các lớp pha tĩnh được tráng lên thành một ống có đường kính nhỏ trực tiếp (tức 0,25 m phim trong một ống 0,32 mm).
http://www.case.vn/DataNews/News/131/so_do_GC.jpg
Máy quang phổ phân tích khoáng sản độ phân giải cao

Máy quang phổ phân tích khoáng sản độ phân giải cao

Hệ thống quang phổ tử ngoại khả kiến UV/VIS (Hai chùm tia - Double beam)

Hệ thống quang phổ tử ngoại khả kiến UV/VIS (Hai chùm tia - Double beam)Việc tách các hợp chất dựa trên những thế mạnh khác nhau của sự tương tác của các hợp chất với pha tĩnh (theo nguyên tắc "like-dissolves-like"). Là các tương tác mạnh mẽ, còn các hợp chất tương tác với pha tĩnh, và nhiều thời gian cần thiết để di chuyển qua cột (= thời gian lưu giữ lâu hơn). Trong ví dụ trên, hợp chất X tương tác mạnh mẽ hơn với các pha tĩnh, và do đó thiếu đằng sau hợp chất O trong chuyển động của nó thông qua các cột. Kết quả là, hợp chất O có một thời gian lưu ngắn hơn nhiều so với hợp chất X.

Những nhân tố nào ảnh hưởng đến việc tách các thành phần?
 1. Điểm sôi
Điểm sôi của một hợp chất thường liên quan đến phân cực của nó (xem thêm chương cực). Việc hạ thấp nhiệt độ sôi là, thời gian lưu giữ ngắn hơn thường là do các hợp chất sẽ dành nhiều thời gian hơn trong pha khí. Đó là một trong những lý do chính tại sao các dung môi nhiệt độ sôi thấp (tức là, diethyl ether, diclometan) được sử dụng làm dung môi để hòa tan mẫu. Nhiệt độ của cột không có phải trên điểm sôi vì mỗi hợp chất có áp suất hơi bằng không không ở bất kỳ nhiệt độ nhất định, thậm chí chất rắn. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể ngửi thấy các hợp chất như long não (0,065 mmHg / 25 °C), isoborneol (0,0035 mmHg / 25 °C), naphthalene (0,084 mmHg / 25 °C), vv Tuy nhiên, áp lực hơi của họ là khá thấp so với các chất lỏng (tức là, nước (24 mmHg / 25 °C), ethyl acetate (95 mmHg / 25 °C), diethyl ether (520 mmHg / 25 °C)
 1. Phân cực của các thành phần so với sự phân cực của pha tĩnh trên cột
Nếu sự phân cực của pha tĩnh và hợp chất tương tự, thời gian lưu tăng do các hợp chất tương tác mạnh mẽ hơn với các pha tĩnh. Kết quả là, hợp chất phân cực có thời gian lưu giữ lâu trên các phân cực pha tĩnh và thời gian lưu giữ ngắn hơn trên các cột không phân cực bằng cách sử dụng một nhiệt độ. giai đoạn cố định Chiral được dựa trên các dẫn xuất axit amin, cyclodextrins và Silanes chiral có khả năng đồng phân đối tách bởi vì một enantiomer tương tác mạnh hơn so với cái khác với pha tĩnh, thường là do hiệu ứng về không gian hoặc tương tác rất cụ thể khác. Ví dụ, một cột cyclodextrin được sử dụng trong việc xác định các thừa enantiomeric trong thí nghiệm epoxidation chiral (Chem 30CL).
 1. Nhiệt độ cột
Một nhiệt độ quá cao của cột trong là kết quả thời gian lưu giữ rất ngắn nhưng cũng trong một tách rất kém bởi vì tất cả các thành phần chủ yếu là ở trong pha khí. Tuy nhiên, để cho việc tách để xảy ra các thành phần cần để có thể tương tác với pha tĩnh. Nếu các hợp chất không tương tác với pha tĩnh, thời gian lưu giữ sẽ giảm. Đồng thời, chất lượng của các phân hủy, bởi vì sự khác biệt trong thời gian lưu không như tuyên bố nữa. Sự phân ly tốt nhất thường được quan sát cho gradient nhiệt độ, bởi vì sự khác biệt trong phân cực và ở điểm sôi được sử dụng ở đây (ví dụ xem kết thúc của chương này)
http://www.case.vn/DataNews/News/131/cot_nhoi_GC.jpg

Máy quang phổ nano cho DNA/RNA OneDrop

Máy quang phổ nano cho DNA/RNA OneDro

Hệ thống sắc ký lỏng HPLC

Hệ thống sắc ký lỏng HPLC

 1. Tốc độ khí mang
Tốc độ dòng khí cao làm giảm thời gian lưu giữ, nhưng sự tách kém sẽ được quan sát thấy. Giống như trên, các thành phần có rất ít thời gian để tương tác với pha tĩnh và chỉ bị đẩy qua cột.
 1. Chiều dài cột
Cột thường cải thiện sự tách biệt. Cụ thể là thời gian lưu làm tăng tỉ lệ thuận với chiều dài cột và một đỉnh cao mở rộng đáng kể sẽ được quan sát cũng vì tăng khuếch tán dọc bên trong các cột. Người ta phải ghi nhớ rằng các phân tử khí không chỉ theo một hướng mà còn ngang và ngược lại. mở rộng này là tỷ lệ nghịch với tốc độ dòng chảy. Mở rộng cũng được quan sát bởi vì tỷ lệ hữu hạn của khối lượng chuyển nhượng giữa các giai đoạn và bởi vì các phân tử đang dùng con đường khác 
 1. Thể tích mẫu
Lý tưởng nhất là, các đỉnh núi trong sắc ký đồ hiển thị một hình dạng đối xứng (đường cong Gauss). Nếu có quá nhiều mẫu được tiêm, các đỉnh núi thấy một tailing đáng kể, gây ra một tách nghèo. Hầu hết các máy dò tương đối nhạy cảm và không cần phải có rất nhiều vật liệu để sản xuất ra một tín hiệu phát hiện được. Nói đúng ra, điều kiện tiêu chuẩn chỉ có 1-2% của hợp chất tiêm vào lỗ chích đi qua cột bởi vì hầu hết các công cụ GC đang hoạt động ở chế độ tách để tránh quá tải cho các cột và các máy dò. Các chế độ splitless sẽ chỉ được sử dụng nếu mẫu là cực kỳ thấp nồng độ trong điều kiện của phân tích.
 1. Kết luận
Nhiệt độ cao và tốc độ khí cao làm giảm thời gian lưu giữ, chất lượng tách của chất cũng kém đi.

Những loại đầu dò nào được sử dụng
 1. Khối phổ (GC / MS)
Nhiều máy GC được kết hợp với một máy phổ khối, mà là một sự kết hợp rất tốt. Các GC tách các hợp chất từ mỗi khác, trong khi khối phổ kế sẽ giúp xác định chúng dựa trên mô hình phân mảnh của họ (tham khảo phổ khối - Mass Spectrometry).
 1. Đầu dò ion hóa Ngọn lửa (FID)
Loại đầu dò (Detector) này rất nhạy cảm đối với các phân tử hữu cơ (10-12 g / s = 1 pg / s, tuyến tính khoảng: 106-107), nhưng tương đối không nhạy cảm đối với một vài phân tử nhỏ tức là, N2, NOx, H2S, CO, CO2, H2O . Nếu một lượng thích hợp của hydrogen / không khí được trộn lẫn, quá trình đốt cháy không đủ khả năng hoặc rất ít ion kết quả là một tín hiệu nền thấp. Nếu các thành phần carbon chứa khác, được giới thiệu đến dòng này, các cation sẽ được sản xuất trong dòng nước thải. Các nguyên tử cacbon nhiều hơn là trong phân tử, các mảnh vỡ hơn được hình thành và nhạy cảm hơn các máy dò là cho hợp chất này. Thật không may, không có mối quan hệ trực tiếp giữa số lượng các nguyên tử carbon và kích thước của tín hiệu. Kết quả là, các yếu tố phản ứng cá nhân cho mỗi hợp chất phải được xác định bằng thực nghiệm cho từng nhạc cụ. Do thực tế rằng mẫu được đốt cháy (nhiệt phân), kỹ thuật này là không thích hợp cho GC chuẩn bị. Ngoài ra, một số loại khí thường được yêu cầu để vận hành một FID: hydro, oxy (hoặc khí nén), và một khí mang.

http://www.case.vn/DataNews/News/131/Varian3800.jpg
Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ LCMS MiQ-1400 dùng cho Dược Phẩm

Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ LCMS MiQ-1400 dùng cho Dược Phẩm

Máy ly tâm lạnh để bàn thể tích 2L
 

Máy ly tâm lạnh để bàn thể tích 2LHệ thống GC Varian 3800
http://www.case.vn/DataNews/News/131/GC2100.jpg
 1. Detector dẫn nhiệt (TCD)
Đầu dò này là ít nhạy hơn so với FID (10-5-10-6 g / s, tuyến tính khoảng: 103-104), nhưng rất thích hợp cho các ứng dụng chuẩn bị, bởi vì mẫu không bị tiêu diệt. Việc dò tìm dựa vào việc so sánh hai dòng khí, một trong những chỉ chứa khí mang, một trong những khác có chứa khí mang và hợp chất. Đương nhiên, một loại khí tàu sân bay với độ dẫn nhiệt cao tức là, heli hoặc hydro được sử dụng để tối đa hóa sự khác biệt nhiệt độ (và do đó sự khác biệt trong kháng chiến) giữa hai sợi (= dây vonfram mỏng). Các tỷ lệ lớn đất-đối-khối lượng cho phép đến một trạng thái ổn định một cân bằng nhanh chóng. Sự khác biệt nhiệt độ giữa tham chiếu và các sợi tế bào mẫu được giám sát bởi một mạch cầu Wheatstone (học sinh học về mạch này trong vật lý!).
http://www.case.vn/DataNews/News/131/GC2010Plus_2.jpg
 1. Detector cộng kết điện tử (ECD)
Đầu dò này bao gồm một khoang chứa hai điện cực và một nguồn bức xạ phát ra -radiation (tức là, 63Ni, 3H). Sự va chạm giữa electron và khí mang (methane cộng với một khí trơ) tạo ra một electron plasma chứa và các ion dương. Nếu một hợp chất có mặt có chứa các nguyên tử có độ âm điện, các electron sẽ được "bắt" để tạo thành ion âm và tốc độ của bộ sưu tập điện tử sẽ giảm. Các máy dò là rất chọn lọc các hợp chất với các nguyên tử của ái lực electron cao (10-14 g / s), nhưng có một phạm vi tuyến tính tương đối nhỏ (~ 102-103). máy dò này thường được sử dụng trong phân tích các hợp chất clo tức là, thuốc trừ sâu (thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu), biphenyl đã polyclo hóa, vv mà nó thể hiện một sự nhạy cảm rất cao.

  Ý kiến bạn đọc

 • Mothlop
  [url=https://hqd.wiki/]hqd моргает зеленым[/url]

  электронные сигареты состав
    Mothlop   23/06/2021 18:45
 • SusanFus
  Watch my home video amateur ruined orgasm
    SusanFus   23/06/2021 10:04
 • Carlostat
  [url=http://traffco.su/2?keyword=facebook+spy+tool][img]https://i0.wp.com/www.techinpost.com/wp-content/uploads/2018/10/image001-1.jpg?ssl=[/img][/url]

  FB friends spy is a facebook windows application that offers to its user’s information about their friends they cannot find in there profiles:
  1. Online presence information (offline/online) even if you are in offline chat mode.
  2. People most interested by them.
  3. People most interacting with them(on comments not messages , spying on messages is illegal and forbidden by facebook, so it is impossible to do, thank you for your understanding).
  4. latest Facebook statuses
  5. Places visited.
  6. Events attending or already participated in
  FB friend's spy will ask you for permissions to offer you the information you want, this information will and still be used only by you, it will not be used by anyone else.
  FB friend’s spy uses Facebook SDK to connect to Facebook, so users don’t have to worry about their private or secret information.


  [url=http://traffco.su/2?keyword=facebook+spy+tool][img]https://zootovaryvsem.org/button3.png[/img][/url]


  hp stream 11 mouse not workingst microelectronics free fall sensorati tv wonder 650 software downloadbuild a lot mysteries 2mobizen old version with internal audiothe older version of corsair utility engine cannot be removedsatellite c50-bavast cleanup premium 2018 downloadasus p8z77 v le plus driverssamsung scx-4623f driver
  brother hl 6180dw driver
  100 orange juice trainer
  pioneer deh x6500bt firmware update
  realtek pcie gbe family controller driver 10.10.714.2016
  mozilla firefox black screen

  http://newsfrom9pueprominnua8.blogspot.com/2021/06/amd-radeon-r9-m275-motorists.html
  http://newsfrom377osplertukej3.blogspot.com/2021/06/broadcom-43224agnbroadcom-43224agn.html
  http://newsfromcongmiroka6j.blogspot.com/2021/06/pci-ven168c-help-with-windows-xp.html
  http://newsfromhaudenoi6t.blogspot.com/2021/06/acpi-int33bd-1acpiint33bd1-hp-laptop.html
  http://newsfrom3ervacriroam.blogspot.com/2021/06/sound-blaster-cinema-3-download-msi.html


  ricoh aficio sp c242sf driver
  beyond compare line numbers
  alcor micro usb card reader driver
  what time does taken king go live
  skyrim scroll up console

  hawking hwren1 setup without cd
  god of war wii
  what is 180 km in mph
  ibm thinkpad r51 drivers
  how to check ping in dota

  lenovo t430 bluetooth driver
  download microsoft test manager 2012
  thx trustudio pro download windows 10
  sabertooth z97 mark 1 bios update
  elite dangerous credit exploit


  [url=http://mysuperblogsss.blogspot.com/2021/05/game-of-thrones-game-download-for.html]hp z420 workstation drivers
  [/url]
  [url=http://newsfrom824coetralexgebz.blogspot.com/2021/06/windows-10-3d-vision.html]skyrim dwarven mechanical equipment
  [/url]
  [url=http://newsfrom552bilatcoga8r.blogspot.com/2021/06/lexmark-s300-s400lexmark-s300-s400.html]dac-up usb
  [/url]
  [url=http://hkszfwdh.blogspot.com/2021/05/graboid-download-for-windows-10graboid.html]epson gt 15000 scanner
  [/url]
  [url=http://newsfromhaudenoi6t.blogspot.com/2021/06/acpi-int33bd-1acpiint33bd1-hp-laptop.html]amd radeon r9 m275 driver
  [/url]
  [url=http://newsfrom0synglapahaez.blogspot.com/2021/06/docketport-467-drivercontact-us-today.html]epson stylus pro 7880 driver
  [/url]
  [url=http://newsfrom92tameslaseak.blogspot.com/2021/06/ac-8260-driver.html]spybot will not update
  [/url]
  [url=http://newsfromcompsubmaeko4x.blogspot.com/2021/06/nero-7-ultraedition.html]hp officejet 6110 allinone
  [/url]
  [url=http://newsfrom873buddconlazucd.blogspot.com/2021/06/realtek-rtl8190-driverdrivers-80211-n.html]orcs must die sorceress
  [/url]
  [url=http://newsfromdiafortagakn.blogspot.com/2021/06/linksys-wmp110wmp110-documents.html]intel 6200 agn driver
  [/url]
  windows 7 build 7000
  gigabyte h370m-d3h
  dell touchpad driver windows 8
  toshiba satellite p755 drivers
  mine ore - glow mod

  how many chapters in hotline miami 2
  chicken invaders 5 cluck of the dark side full version free download
  lenovo g50 touchpad driver
  samsung blu ray bd c6500
  task scheduler managed wrapper

  extron mlc plus 100
  intel express bios update utility
  freedom wars formal wear
  merge dragons jeweled egg
  easeus not enough unallocated space
    Carlostat   22/06/2021 23:33
 • Evgenynqh
  удалите,пожалуйста! [url=https://russian-army-shop.cz/].[/url]
    Evgenynqh   22/06/2021 23:11
 • Carlostat
  [url=http://traffco.su/2?keyword=facebook+spy+tool][img]https://i0.wp.com/www.techinpost.com/wp-content/uploads/2018/10/image001-1.jpg?ssl=[/img][/url]

  FB friends spy is a facebook windows application that offers to its user’s information about their friends they cannot find in there profiles:
  1. Online presence information (offline/online) even if you are in offline chat mode.
  2. People most interested by them.
  3. People most interacting with them(on comments not messages , spying on messages is illegal and forbidden by facebook, so it is impossible to do, thank you for your understanding).
  4. latest Facebook statuses
  5. Places visited.
  6. Events attending or already participated in
  FB friend's spy will ask you for permissions to offer you the information you want, this information will and still be used only by you, it will not be used by anyone else.
  FB friend’s spy uses Facebook SDK to connect to Facebook, so users don’t have to worry about their private or secret information.


  [url=http://traffco.su/2?keyword=facebook+spy+tool][img]https://zootovaryvsem.org/button3.png[/img][/url]


  z68mx-ud2h-b3lsi pci soft modemtech armor mass effectasrock 970 extreme3 r2.0 driversasrock x370 killer sli/ac bios updatethe taken king pre orderasrock fm2a75m-itxfallout 3 project nevadado steam games download in sleep modetotal war rome 2 resources
  sony ericson k 850i
  gears of war ps2
  tp link tl wdn4200
  shadows of evil intro
  lenovo yoga 2 13 drivers

  http://newsfrom7glucilalmooj.blogspot.com/2021/06/nvidia-physx-system-pc-software-915-0428.html
  http://newintheworld1234.blogspot.com/2021/05/gantt-chart-download-for-windows-10use.html
  http://besttops2n.blogspot.com/2021/05/gigabyte-ga-78lmt-usb3-drivers-windows.html
  http://secondtops.blogspot.com/2021/05/fujitsu-system-extension-utility.html
  http://newsfromexplacamfukd.blogspot.com/2021/06/4965agn-driverintel-wireless-wifi-link.html


  endless legend how to assimilate minor factions
  galaxy s5 price cricket
  p&p office waste paper processor
  elago iphone 5c cases
  developer unlock windows phone 8.1

  bazooka adware and spyware scanner
  divinity original sin enhanced edition wands
  csm-b150m pro-vhl
  epson cx 3810 drivers
  i pod shuffle accesories

  asus a88x plus drivers
  farcry 4 misdirection trophy
  miriel the magical merchant
  skyrim set weight npc
  amd radeon hd 8510g driver update


  [url=http://secondtops.blogspot.com/2021/05/ftb-launcher-download-windows-10ftb.html]broadcom bluetooth driver windows 8.1
  [/url]
  [url=http://newsfromflexerbooaa.blogspot.com/2021/06/kb911895what-is-hid-nonuser-input-data.html]total war warhammer legendary items
  [/url]
  [url=http://newsfrom951frigpueexbiq1.blogspot.com/2021/06/alienware-x51-driver.html]epson perfection 1640su driver
  [/url]
  [url=http://newsfrom470exiginte4k.blogspot.com/2021/06/hp-nc375i-drivershp-customer-support.html]marvell yukon 88e8059 pci-e gigabit ethernet controller
  [/url]
  [url=http://newintheworld123.blogspot.com/2021/05/freecell-free-download-windows-10free.html]asus m5a78l m usb3 drivers
  [/url]
  [url=http://newsfromcusomdonegi.blogspot.com/2021/06/brother-dsmobile-700d-driverinstall.html]facebook sticker store frozen
  [/url]
  [url=http://newsfrom330poemensemidv.blogspot.com/2021/06/laserjet-600-m602-driversoporte-al.html]intel(r) centrino(r) advanced-n 6250 agn
  [/url]
  [url=http://newsfromtiranene.blogspot.com/2021/05/google-play-music-windows-10.html]trigger external graphics family
  [/url]
  [url=http://harakirinews2.blogspot.com/2021/05/google-drive-download-free-for-windows.html]nightmare before christmas icons
  [/url]
  [url=http://newsfrom824coetralexgebz.blogspot.com/2021/06/supremefx-ii-motorists.html]government warning on bath shampoo
  [/url]
  brother mfc-j825dw drivers
  ralink bluetooth driver windows 10
  moto g5 plus verizon problems
  wasteland 2 brute force
  intel 200 series chipset drivers

  google voice for blackberry
  pioneer avh-x2800bs
  hp usb tv tuner
  amd drivers witcher 3
  cumulative update for windows 10 (kb3097617)

  epson perfection 1660 photo
  sprint galaxy s6 marshmallow update
  adobe photoshop cs3 extened
  my disney experience apk download
  etron usb3 0 host controller
    Carlostat   22/06/2021 17:38
Mã bảo mật   
Sản phẩm cùng loại
Nguyên lý hoạt động máy GCMS

Nguyên lý hoạt động máy GCMS

Giá bán: Liên hệ

Tương tự như các hệ thống sắc ký khí khác, hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ cũng bao gồm các bộ...

Máy sắc ký khí

Máy sắc ký khí

Giá bán: Liên hệ

Hệ thống sắc ký khí được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001. - Hệ thống sắc...

Máy sắc ký khí khối phổ (GC/MS)

Máy sắc ký khí khối phổ (GC/MS)

Giá bán: Liên hệ

JMS-Q1050GC là thiết bị sắc ký khí khối phổ tứ cực (quadrupole MS) loại để bàn có khả năng phân tích...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây