Home » Lý thuyết, nguyên lý hoạt động » Kỹ thuật máy tính là gì? Khái niệm về kỹ thuật máy

Kỹ thuật máy tính là gì? Khái niệm về kỹ thuật máy

Kỹ thuật máy tính là gì? Khái niệm về kỹ thuật máy (Computor engineering)

Đôi khi được rút ngắn thành ‘comp eng’, kỹ thuật máy tính là lĩnh vực mà khoa học máy tính và kỹ thuật điện tử kết hợp với nhau. Kỹ thuật máy tính bao gồm phần cứng và phần mềm của máy tính và các thiết bị kỹ thuật khác, chẳng hạn như máy in, điện thoại thông minh và bộ định tuyến không dây. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, lĩnh vực kỹ thuật máy tính đã không ngừng mở rộng. Các trường con trong kỹ thuật máy tính bao gồm kỹ thuật phần mềm máy tính, kỹ thuật phần cứng máy tính và kỹ thuật hệ thống máy tính.
Các thành phần của kỹ thuật máy tính bao gồm hệ điều hành, kiến trúc của máy tính, trí tuệ nhân tạo, thuật toán, mạng, v.v. Kỹ sư máy tính và các chuyên gia liên quan hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau, tùy thuộc vào vị trí cụ thể của họ. Một số trách nhiệm liên quan đến các vị trí kỹ sư máy tính là thiết kế các ứng dụng cho điện thoại và máy tính, đánh giá các chương trình bảo mật, xác định các sự cố phần mềm và thực hiện các thay đổi. Một kỹ sư máy tính có thể tham gia vào việc tạo, triển khai và sửa đổi vô số chương trình và quy trình cho máy tính và các thiết bị khác.
Cũng giống như công nghệ đang được tích hợp với nhiều hoạt động kinh doanh hàng ngày hơn, các lĩnh vực trong kỹ thuật máy tính được kết nối sâu sắc với nhau. Khoa học máy tính nói chung được tạo thành từ các bộ phận có liên quan đến nhau và kỹ thuật máy tính cũng không ngoại lệ. Ví dụ, một khóa học kỹ thuật máy tính tập trung vào các ngôn ngữ lập trình sẽ hữu ích khi một cá nhân đang học cách tạo ra một hệ điều hành. Có nhiều ngôn ngữ lập trình cũng như một số hệ điều hành khác nhau và số lượng của mỗi ngôn ngữ có thể tăng lên khi thời gian trôi qua. Cả kỹ sư máy tính hiện tại và đầy tham vọng cũng như các chuyên gia khoa học máy tính khác cần phải làm quen với các chủ đề kỹ thuật máy tính.
Các kỹ năng cụ thể được phát triển và kiến thức thu được trong các khóa học kỹ thuật máy tính khác nhau khá nhiều, tùy thuộc vào khóa học được thực hiện. Có các khóa học kỹ thuật máy tính giới thiệu cung cấp tổng quan cơ bản về các thành phần chính của lĩnh vực này, cũng như các khóa học đi sâu hơn vào các chủ đề cụ thể và tập trung hơn. Bất kỳ ai quan tâm đến làm việc trong lĩnh vực công nghệ đều có thể hưởng lợi từ việc nắm bắt cơ bản các chủ đề kỹ thuật máy tính, vì ngày càng có nhiều sản phẩm và hoạt động kinh doanh được tích hợp sâu với các thành phần công nghệ. Chẳng hạn, một y tá có hiểu biết cơ bản về kỹ thuật máy tính có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề phát sinh trên máy tính của trạm y tá thay vì phải đợi ai đó từ bộ phận kỹ thuật!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *