Home » Lý thuyết, nguyên lý hoạt động » Công thức tính số đĩa lý thuyết, hiệu suất của cột trong sắc ký lỏng HPLC

Công thức tính số đĩa lý thuyết, hiệu suất của cột trong sắc ký lỏng HPLC

shape peak width elution chromatography plate height

Hướng dẫn sử dụng công thức tính số đĩa lý thuyết, hiệu suất của cột trong sắc ký lỏng HPLC

Tính toán hiệu quả cột

Hiệu suất cột, được biểu thị bằng số đĩa lý thuyết trên mỗi cột, được tính là N = 5,54 (tR / w0,5) 2 trong đó tR là thời gian lưu của chất phân tích quan tâm và w0,5 chiều rộng của pic ở nửa chiều cao .

shape peak width elution chromatography plate height 1
shape peak width elution chromatography plate height

Phương pháp nửa chiều cao này cho phép xác định số đĩa lý thuyết trên mỗi cột (N) ngay cả khi pic không được tách hoàn toàn khỏi pic lân cận (độ phân giải kém), miễn là phần trũng giữa các pic thấp hơn nửa chiều cao của đỉnh. Các phép đo nửa chiều cao thường là phương pháp được lựa chọn để xác định tự động bằng hệ thống dữ liệu.

hplc parameter calculation 1
hplc parameter calculation

Số đĩa lý thuyết trên mỗi cột càng lớn thì đỉnh càng sắc nét! Nếu bạn cần tính số đĩa lý thuyết trên mỗi mét, bạn phải sử dụng công thức sau:

Số đĩa lý thuyết trên mỗi cột x 100 / chiều dài của cột HPLC (cm) = Số đĩa lý thuyết trên mHệ số bất đối xứng đỉnh

Hệ số không đối xứng đỉnh, thường được trình bày dưới dạng As được tính theo phương trình sau As = b / a trong đó b là khoảng cách từ điểm giữa của đỉnh (vuông góc với điểm cao nhất của đỉnh) đến cạnh sau của đỉnh được đo bằng 10% chiều cao của đỉnh và a là khoảng cách từ cạnh trước của đỉnh đến trung điểm của đỉnh (vuông góc với điểm cao nhất của đỉnh) được đo bằng 10% chiều cao của đỉnh. If As> 1: tailing, et si As <1: fronting

hplc parameter calculation 2
hplc parameter calculation

Tailing Factor – Hệ số đuôi

Hệ số Đuôi (Tf) là hệ số USP của đối xứng đỉnh. Nó được tính theo công thức sau: Tf = (a + b) / 2a trong đó a là khoảng cách từ cạnh trước của đỉnh đến trung điểm của đỉnh (vuông góc với điểm cao nhất của đỉnh) được đo tại 5% chiều cao của đỉnh và b là khoảng cách từ điểm giữa của đỉnh (vuông góc từ điểm cao nhất của đỉnh) đến mép sau của đỉnh được đo bằng 5% chiều cao của đỉnh.

hplc parameter calculation 3
hplc parameter calculation

Độ phân giải

Độ phân giải (Rs) là thước đo chất lượng phân tách. Để xác định độ phân giải giữa 2 đỉnh, chúng ta cần đo thời gian lưu của 2 đỉnh quan tâm (tr2 và tr1) và độ rộng của 2 đỉnh tại đường cơ sở (w1 và w2) giữa các tiếp tuyến vẽ với các cạnh của đỉnh. . Nó thường được tính như sau:

Rss = (tr2 – tr1) / ((0.5 * (w1 + w2)

hplc parameter calculation 3 1
hplc parameter calculation 3

Vì hầu hết mọi đỉnh đều hiển thị một số mức độ nối đuôi, do đó, để cho phép một lượng nhỏ đuôi và vẫn giữ lại một chút đường cơ sở phẳng giữa các đỉnh, nói chung Rs ≥ 2.0 được mong muốn để có độ phân giải thích hợp giữa 2 đỉnh quan tâm.

Phương trình này cực kỳ thuận tiện và cho kết quả tốt để tính toán độ phân giải đỉnh, nhưng nó chỉ hữu ích khi các đỉnh được phân giải ở mức cơ bản. Tuy nhiên, chúng ta thường phải đối mặt với tình huống các đỉnh cách nhau một chút. Các đỉnh chồng lên nhau ở phía dưới và việc đo chiều rộng đỉnh ở đường cơ sở hầu như không thể thực hiện được.

Trong những trường hợp này, giống như chúng tôi đo hiệu suất ở độ cao đỉnh giữa, phương pháp tương tự có thể được sử dụng để tính toán độ phân giải với phương trình sau:

Rs = (tR2 – tR1) / ((1,7 * 0,5 (w0,5,1 + w0,5,2))

Trong đó w0,5,1 và w0,5,2 là chiều rộng pic được đo bằng một nửa chiều cao pic. Lưu ý rằng hệ số 1,7 được thêm vào mẫu số để điều chỉnh sự khác biệt về chiều rộng ở nửa chiều cao. Kỹ thuật nửa chiều cao là cách mà nhiều hệ thống dữ liệu đo lường độ phân giải, vì nó đơn giản hơn để đo chiều rộng đường cơ sở.

Số lượng đĩa lý thuyết trên mỗi cột (hiệu suất) / hệ số đối xứng / Hệ số điều chỉnh / Độ phân giải có thể và sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại phân tích và điều kiện phân tích được sử dụng.

Khối lượng trễ trong HPLC là gì?

Quy trình hiệu chuẩn sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC

Các vấn đề liên quan đến kỹ thuật HPLC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *