Home » Sắc ký lỏng HPLC » Đĩa lý thuyết ‘N’ và việc xác định chúng trong phân tích HPLC

Đĩa lý thuyết ‘N’ và việc xác định chúng trong phân tích HPLC

theoretical plates

Đĩa lý thuyết trong sắc ký lỏng là gì?

Đĩa lý thuyết được biết đến như một công cụ đo lường hiệu quả cột HPLC. Bất kỳ cột sắc ký nào đều không có bất kỳ đĩa vật lý nhưng nó là kết quả của một phép tính toán học.
Các cột có số lượng đĩa lý thuyết cao được coi là hiệu quả hơn trong việc tách HPLC so với các cột có số lượng đĩa lý thuyết ít hơn. Cột HPLC hiệu quả hơn sẽ có đỉnh hẹp hơn so với cột kém hiệu quả hơn với các đĩa lý thuyết ít hơn trong cùng thời gian lưu.

Hiệu quả

Hiệu quả cột cao là cần thiết để giải quyết các đỉnh hẹp trong phân tích thuốc. Do đó, độ phân giải của các đỉnh cũng phụ thuộc vào hiệu suất của cột, tức là các đĩa lý thuyết. Các đĩa lý thuyết được tính trên mỗi mét chiều dài của cột và thường được gọi là Nm. Theo công thức dược điển Hoa Kỳ (USP) sau đây được sử dụng để tính toán các đĩa lý thuyết của các cột HPLC.

image 20200529142104 11

Theo đó
image 20200529142104 21

Các đĩa lý thuyết sẽ được xác định trong các điều kiện thiết lập cụ thể; cụ thể, nhiệt độ đóng một vai trò quan trọng làm thay đổi số lượng đĩa lý thuyết. Hệ số lưu giữ (k) của chất tan thử nghiệm được sử dụng để xác định các đĩa lý thuyết phải lớn hơn 5. Hệ số lưu giữ dưới 5 có thể cho số lượng đĩa lý thuyết không chính xác.

Chất lượng cột

Khi so sánh hiệu quả của hai cột; cần có cùng điều kiện nhiệt độ và hệ số duy trì (k) để đánh giá hiệu suất của chúng.
Tất cả các cột không có cùng một số đĩa lý thuyết. Nói chung, nó nằm trong khoảng 8000-12000 nhưng nó cũng phụ thuộc vào tốc độ dòng, độ nhớt của pha động và phân tử của hợp chất cần phân tích. Trong sắc ký pha đảo, nó được xác định bằng cách sử dụng các hợp chất kỵ nước đơn giản, như toluene, naphthalene hoặc acenaphthene và pha động chứa nồng độ cao hơn của dung môi hữu cơ có độ nhớt thấp.
Trong phân tích HPLC nói chung, hầu hết các hợp chất được phân tích có cực hơn và pha động của chúng có nồng độ nước cao hơn. Pha động có nước nhớt hơn pha động có dung môi hữu cơ.
Khi độ nhớt tăng số lượng của các tấm lý thuyết cột giảm và đây là lý do mà các đĩa lý thuyết được tìm thấy thấp hơn trong sử dụng thực tế so với các điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn.

Sự khác nhau giữa kỹ thuật Southern, Northern and Western blot

Khối lượng trễ trong HPLC là gì?

1 thoughts on “Đĩa lý thuyết ‘N’ và việc xác định chúng trong phân tích HPLC

  1. Pingback: Nguyên lý và cấu hình hệ thống của HPLC »

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *