Home » Hướng dẫn sử dụng » Hướng dẫn sử dụng máy đo pH

Hướng dẫn sử dụng máy đo pH

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG máy đo pH

HDSD May Đo pH F-71
Máy đo pH
Model: F-71
Hãng: Horiba
Xuất xứ: Nhật
Hà Nội – 2012
Hướng dẫn sử dụng: Thiết bị đo pH F-71
Page 2
1. Mô tả thiết bị

Phím thao tác Chức năng
POWER Bật hoặc tắt nguồn (nhấn và giữ trong 2 giây)
CAL Hiển thị màn hình hiệu chuẩn
MEAS Hiển thị màn hình đo
DATA Hiển thị màn hình dữ liệu
SET Cài đặt giá trị

2. Chuẩn bị
Bước 1: Chuẩn bị dung dịch chuẩn (PH4, PH7, PH9)
Hiển thị ngày,giờ
Màn cảm ứng hiển
thị giá trị pH
Thanh biểu tượng
và các phím

Hướng dẫn sử dụng: Thiết bị đo pH F-71
Page 3
Bước 2: Nối điện cực tới máy đo PH
Bước 3: Nhấn phím POWER trên máy

Nhấn phím POWER trong 2 giây
(Đợi 10 giây sau khi nối Adapter AC trước khi
nhấn phím POWER)

Bước 4: Tháo nắp bảo vệ trên điện cực và mở cổng bổ xung dung dich châm điện cực
3. Hiệu chuẩn thiết bị
Lưu ý khi tiến hành đo mẫu
Nếu mẫu đo là axit thì thực hiện hiệu chuẩn 2 điểm với dung dịch chuẩn PH4 và PH7
Nếu mẫu đo là ba zơ thì thực hiện hiệu chuẩn 2 điểm với dung dịch chuẩn PH4 và PH7
Nếu chưa biết mẫu đo thì thực hiện hiệu chuẩn 3 điểm với dung dịch chuẩn PH4,PH7, PH9
Đầu nối điện cực Đầu nối Sensor đo nhiệt độ
Tháp nắp bảo vệ Mở cổng bổ xung
dung dịch châm
điện cực

Hướng dẫn sử dụng: Thiết bị đo pH F-71
Page 4
Thực hiện:
Bước 1: Truy nhập vào chế độ hiệu chuẩn
Bước 2: Bắt đầu hiệu chuẩn điểm thứ nhất
Nhúng điện cực trong dung dịch chuẩn PH7
Xác nhận giá trị đo tức thời ổn định thì nhấn phím
Khi trạng thái hiển thị chuyển từ nhấp nháy sang ổn định và trạng thái
hiển thị được hiển thị thì hiệu chuẩn hoàn thành
Bước 3: Bắt đầu hiệu chuẩn điểm thứ 2
Nhúng điện cực trong dung dịch chuẩn PH4
Xác nhận giá trị đo tức thời ổn định thì nhấn phím
Khi trạng thái hiển thị chuyển từ nhấp nháy sang ổn định và trạng thái
hiển thị được hiển thị thì hiệu chuẩn hoàn thành

Hướng dẫn sử dụng: Thiết bị đo pH F-71
Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam Page 5
Khi kết thức hiệu chuẩn 2 điểm có thể chuyển sang chế độ đo hoặc hiệu chuẩn tiếp điểm thứ 3
Bước 4: Hiệu chuẩn điểm thứ 3
Nhúng điện cực vào dung dịch pH 9
Phương pháp cân chỉnh này làm giống như hiệu chuẩn điểm thứ nhất và thứ 2
Khi trạng thái hiển thị chuyển từ nhấp nháy sang ổn định và trạng thái hiển thị
được hiển thị thì hiệu chuẩn hoàn thành
4. Thực hiện đo PH
Bước 1: Truy cập chế độ đo
Bước 2: Bắt đầu đo

Hướng dẫn sử dụng: Thiết bị đo pH F-71
Page 6
Nhúng điện cực vào mẫu cần đo, xác định giá trị tức thời ổn định thì nhấn
Khi trạng thái hiển thị chuyển từ nhấp nháy sang ổn định thì quá trình đo hoàn thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *