Home » Lý thuyết, nguyên lý hoạt động » Nguyên lý hoạt động máy GCMS

Nguyên lý hoạt động máy GCMS

1. Nguyên tắc hoạt động hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ (GCMS – Gas Chromatography Mass Spectrometry)

 • Tương tự như các hệ thống sắc ký khí khác, hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ cũng bao gồm các bộ phận: nguồn cung cấp khí, lò cột, bộ phận tiêm mẫu, cột phân tích, đầu dò, bộ phận ghi nhận tín hiệu, và bộ phận in dữ liệu phân tích; trong đó, đầu dò là đầu dò khối phổ.

Sơ đồ cấu tạo đầu dò khối phổ

 • Các cấu tử của mẫu sau khi tách ra khỏi cột mao quản sẽ đi vào trong đầu dò khối phổ. Tại đây, tùy thuộc vào bản chất của chất cần phân tích, sẽ diễn ra quá trình ion hóa với các kiểu ion hóa khác nhau (API, ESI hay APPI), sau đó các ion được ghi nhận bởi đầu dò.

2. Cấu tạo đầu dò khối phổ đầu dò bẫy ion (Ion trap)

 • Hệ thống GCMS bao gồm bơm chân không, bô bơm mẫu tự động (CompiPAL), máy sắc ký khí Trace GC Ultra, đầu dò khối phổ bẫy ion Polaris Q.
 • Đầu dò Polaris Q gồm có bốn bộ phận chính như sau:
 • Nguồn ion hóa tại áp suất khí quyển (API).
 • Hệ quang học ion (ion optics).
 • Bộ phân tích khối (mass analyzer).
 • Hệ thống phát hiện ion (ion detection system)

Cấu tạo đầu dò khối phổ bẫy ion

3. Ứng dụng hệ thống Thermo Polaris Q

 • Phân tích dư lượng PCBs, PAHs, trong các nền mẫu thực phẩm, môi trường, nước, … theo yêu cầu của các cơ quan quản lý trong và ngoài nước.
 • Phân tích các hóa chất POPs (Persistent Organic Pollutants) trong môi trường, thực phẩm,…
 • Phân tích các dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm, thủy hải sản như Trifluralin, Chlorpyrifos,… với khả năng phát hiện đáp ứng yêu cầu khắt khe của các nước Nhật, châu Âu,…
 • Phân tích các độc chất trong thực phẩm (3-MCPD, Histamin, Urea,…)
 • Phân tích các hormone tăng trưởng trong các nền mẫu thịt, thức ăn chăn nuôi như học beta-agonist (Clenbuterol và Salbutamol), Testosterol, DES,… hỗ trợ các cơ quan chức năng trong công tác kiểm soát chất lượng và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm của các sản phẩm lưu hành trên thị trường.

Hệ thống GCMS Ion trap Thermo Polaris Q

 • Phân tích các chất thuộc nhóm Phthalate (đặc biệt là DEHP) trong các nền mẫu thực phẩm, thôi nhiễm từ bao bì,… theo yêu cầu của Bộ Y tế và các cơ quan quản lý khác.
 • Phân tích Glyphosate trong các sản phẩm gạo trong việc kiểm soát chất lượng nông sản xuất khẩu sang châu Âu.
 • Phân tích các chất thuộc nhóm Nitroimidazole, thuốc diệt nấm (Propiconazole, Hexaconazole, Difenconazole) trong thủy sản, trái cây và các loại rau quả.
 • Phân tích 22 hợp chất amin thơm sinh ra do từ thuốc nhộm azo trong sản phẩm dệt may theo quy định của Bộ Công thương (QCVN 01:2010/BCT).
 • Phân tích nhận danh, định tính các tinh dầu và các hợp chất hữu cơ khác.

Tham khảo thêm

Các loại đầu dò máy sắc ký khí GC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *