Home » Lý thuyết, nguyên lý hoạt động » Sự khác biệt giữa các cột C8 và C18 được sử dụng trong hệ thống HPLC

Sự khác biệt giữa các cột C8 và C18 được sử dụng trong hệ thống HPLC

c8 c18 column

Hướng dẫn phân loại Sự khác biệt giữa các cột C8 và C18 được sử dụng trong hệ thống HPLC

C8 và C18 cả hai loại cột đều được sử dụng trong phân tích dược phẩm nhưng công dụng của chúng là cụ thể để phân tích các sản phẩm khác nhau.
c8 c18 column 2
c8 c18 column

Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) đề cập đến một kỹ thuật trong hóa học phân tích được sử dụng để xác định, phân tách và định lượng từng thành phần trong một hỗn hợp. C8 và C18 đều đề cập đến chuỗi alkyl của mặt ngoại quan của cột. Cả hai đều được sử dụng trong hệ thống sắc ký lỏng hiệu suất cao. Hai cột có một số điểm giống nhau, nhưng chúng cũng khác nhau theo một cách nào đó. Một số sự khác biệt giữa C18 và C8 được thảo luận ở đây.

hplc column
hplc column

Octadecylsilane (C18) có 18 nguyên tử cacbon. Mặt khác, Octylsilane (C8) chỉ có 8 nguyên tử carbon trên cột đỗ liên kết với silica (Si). C18 sẽ có xu hướng giữ lại nhiều hơn C8. Trong đó, nếu một hợp chất tương tự được rửa giải trên hai cột, nó sẽ rửa giải nhanh hơn trên C8 và chậm hơn trên C18. Điều này là do mật độ đỗ xe trên một đơn vị diện tích bề mặt của cột.

C18 là dày đặc hơn so với C8. Sự sắp xếp dày đặc hơn sẽ làm tăng diện tích bề mặt mà phân tử trong pha động phải di chuyển qua trên một đơn vị chiều dài. Nó cũng sẽ làm tăng thời gian tương tác trong phần rửa giải và pha tĩnh gây ra khả năng phân tách lớn hơn cho các phân tử phức tạp hơn.

Hệ thống ACQUITY UPLC H-Class PLUS

Nói cách khác, C18 có các chuỗi Octadecyl thường là các hợp chất không phân cực kỵ nước và giữ nguyên cao. Chiều dài của chuỗi carbon của nó dài hơn. Ngược lại, C8 có chuỗi Octyl và do đó nó ít bị giữ lại hơn khi sử dụng cùng hợp chất với C18.

Khi cần thời gian lưu ngắn, C8 được ưu tiên hơn. Tính kỵ nước thấp hơn của nó sẽ gây ra sự lưu giữ các hợp chất không phân cực nhanh hơn. Do đó, các hợp chất không phân cực sẽ di chuyển xuống cột nhanh hơn với C8 so với C18.

C18 HPLC được sử dụng rộng rãi trong khoa học môi trường, công nghiệp dược phẩm, phòng thí nghiệm phân tích phóng xạ và phân tích hóa học. Chúng được sử dụng để phân tích các phần riêng lẻ của hỗn hợp hóa học hoặc các phân tử được dán nhãn / dán nhãn phóng xạ.

C18 được coi là tốt hơn để phân tách các hợp chất như axit béo chuỗi dài so với các hợp chất hữu cơ tương đối nhỏ. Nó tương đối rẻ vì nó được sản xuất với số lượng lớn bởi hầu hết các nhà sản xuất.
C8 và C18 có rất nhiều nguyên tố chung. Tuy nhiên, nghiên cứu sâu rộng đã giúp xác định một số khác biệt đặc biệt của C8 và C18 được sử dụng trong HPCL. Hai hợp chất có cấu trúc gần như tương tự nhau. Nghĩa là, đối với C18 là OH-Si-C18 và đối với C8 là OH-Si-C8.

Hệ thống ACQUITY PREMIER

Xem xét những khác biệt đã nêu ở trên, có thể dễ dàng nhận ra một số điểm chính.

C18 có 18 nguyên tử cacbon trong khi C8 chỉ có 8 nguyên tử cacbon.
C18 có chuỗi carbon dài hơn, nhưng C8 có một chuỗi ngắn hơn.
C18 có độ lưu giữ cao hơn trong khi C8 có độ lưu giữ ngắn hơn.
C18 có tính kỵ nước cao hơn, nhưng C8 có tính kỵ nước thấp hơn.

Hệ thống Breeze QS HPLC

Với sự so sánh cột hplc được liệt kê ở trên, sẽ dễ dàng hơn để biết cột thích hợp mà người ta nên sử dụng khi thực hiện các loại HPLC khác nhau.

Khối lượng trễ trong HPLC là gì?

Các vấn đề liên quan đến kỹ thuật HPLC

Nguyên lý và cấu hình hệ thống của HPLC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *