Home » Lý thuyết, nguyên lý hoạt động » Các ứng dụng của máy quang phổ cầm tay hiện trường cho viễn thám

Các ứng dụng của máy quang phổ cầm tay hiện trường cho viễn thám

Hướng dẫn sử dụng máy quang phổ cầm tay hiện trường cho viễn thám vào các ứng dụng thực tế

Các dòng máy quang phổ phân tích thực địa của Spectral Evolution được sử dụng rất rộng rãi, trong các lĩnh vực như: Khai thác mỏ, Viễn thám, Năng lượng mặt trời, Hiệu chuẩn phóng xạ, qung học nói chung…

1. Khai thác mỏ

Ánh xạ vùng thay đổi
Alunite Shift trong thăm dò vàng
Phân tích hàm lượng bitum trong cát dầu
Amiăng
Thăm dò crôm
Thăm dò than
Thăm dò Coban
Thăm dò đồng
Ghi nhật ký lõi
Thám hiểm diatomit
Phân biệt Kaolinite với Halloysite
Khám phá cho vonfram
Thăm dò Garnet
Thăm dò vàng
Thăm dò Hectorite
Tiền gửi biểu mô có độ lưu huỳnh cao
Xác định Buddingtonite
Xác định Canxit, Dolomit và Đất sét trong Đá vôi
Xác định khoáng chất cacbonat
Xác định Chrysocolla trong thăm dò đồng
Xác định đất sét trong thăm dò khai thác
Xác định khoáng sản liên kết với đồng porphyry
Xác định Talc
Khám phá Illite và Uranium
Thăm dò Kimberlite
Thăm dò lithium
Thay đổi mica
Phân tích khoáng sản cho HREE
Phân tích khoáng sản cho LREE
Thăm dò Niken
Thăm dò dầu khí đá phiến
Phục hồi quặng
Thăm dò kali
Xác định rutile
Thăm dò Uranium
Thăm dò Zeolite
Thăm dò kẽm

Các dòng máy quang phổ phân tích thực địa của Spectral Evolution được sử dụng rất rộng rãi, trong các lĩnh vực như: Khai thác mỏ, Viễn thám, Năng lượng mặt trời, Hiệu chuẩn phóng xạ, qung học nói chung…

1. Khai thác mỏ

Ánh xạ vùng thay đổi
Alunite Shift trong thăm dò vàng
Phân tích hàm lượng bitum trong cát dầu
Amiăng
Thăm dò crôm
Thăm dò than
Thăm dò Coban
Thăm dò đồng
Ghi nhật ký lõi
Thám hiểm diatomit
Phân biệt Kaolinite với Halloysite
Khám phá cho vonfram
Thăm dò Garnet
Thăm dò vàng
Thăm dò Hectorite
Tiền gửi biểu mô có độ lưu huỳnh cao
Xác định Buddingtonite
Xác định Canxit, Dolomit và Đất sét trong Đá vôi
Xác định khoáng chất cacbonat
Xác định Chrysocolla trong thăm dò đồng
Xác định đất sét trong thăm dò khai thác
Xác định khoáng sản liên kết với đồng porphyry
Xác định Talc
Khám phá Illite và Uranium
Thăm dò Kimberlite
Thăm dò lithium
Thay đổi mica
Phân tích khoáng sản cho HREE
Phân tích khoáng sản cho LREE
Thăm dò Niken
Thăm dò dầu khí đá phiến
Phục hồi quặng
Thăm dò kali
Xác định rutile
Thăm dò Uranium
Thăm dò Zeolite
Thăm dò kẽm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *