Home » Hướng dẫn sử dụng » Hướng dẫn sử dụng buồng vi khí hậu SNIJDERS

Hướng dẫn sử dụng buồng vi khí hậu SNIJDERS

snijders labs climate chambers economic premium 900x800 1 800x711 1

CÀI ĐẶT THỜI GIAN THỰC TẾ :

 • Để đặt thời gian thực tế, theo các chỉ dẫn dưới đây :
 • Nhấn hai lần phím Day/Time
 • Hiển thị nhiệt độ đã đặt sẽ nhấp nháy.
 • Đặt ngày bằng các phím số trên bàn phím.
 • Nhấn phím Enter.
 • Bây giờ hiển thị độ ẩm đã đặt sẽ nhấp nháy.
 • Đặt tháng bằng các phím số.
 • Nhấn phím Enter.
 • Hiển thị nhiệt độ Delta
 • Đặt năm bằng các phím số.
 • Nhấn phím Enter.
 • Hiển thị giờ/phút sẽ nhấp nháy.
 • Đặt chính xác giờ và phút bằng các phím số.
 • Nhấn phím Enter.
 • Bây giờ các yêu cầu xác lập đã được kích hoạt.

HƯỚNG DẪN NGƯỜI SỬ DỤNG.

Mô tả bộ điều khiển :

 • Bộ điều khiển được thiết kế để kiểm soát và điều chỉnh quá trình xử lý của nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng. Dựa theo điều kiện khí hậu với chu kỳ ngày/đêm. ứng dụng của JUMO LPF200 phần lớn tập trung xung quanh sự bắt chước, sự tăng trưởng trong buồng khí hậu.
 • Bộ điều khiển JUMO LPF200 cho phép đặt 99 chương trình khác nhau. Mỗi chương trình có thể xây dựng từ một chu kỳ ngày/đêm hoàn chỉnh với những bước khác nhau, có thể tiến hành cả hai chu kỳ ngày và đêm. Mỗi chương trình có thể hoạt động liên tục hoặc có thể lặp lại một số lần ( giữa khoảng 1 và 99)
 • Mô phỏng JUMO LPF200 theo các bước :
 • Tất cả các đèn LED màu xanh mô tả các giá trị thiết lập trong khi tất cả các đèn LED màu đỏ mô tả các giá trị đo được :
 • Nhiệt độ và độ ẩm thực tế
 • Đặt nhiệt độ và độ ẩm
 • Các công tác hoạt động có ẩnh hưởng đến môi trường như : Độ nóng, độ lạnh, độ ẩm, và chống ẩm.
 • Các công tắc hoạt động cho các đèn, cái mà đang cháy sáng.
 • Chương trình thực tế và bước chương trình
 • Tổng số thời gian của một chương trình thực hiện và thực sự đã kết thúc tại bước này.
 • Nếu như bộ điều khiển được hoạt động trong chế độ chương trình, bằng tay, tái diễn chương trình cuối cùng hoặc một chu kỳ nào kết thúc từ chương trình

GIẢI THÍCH CÁC PHÍM :

Hiển thị thiết lập nhiệt độ :

 • Bằng cách nhấn phím điều khiển, hiển thị sẽ bắt đầu nhấp nháy. Sau đó nhiệt độ theo yêu cầu sẽ được đặt vào từ các phím số.
  Nhấn phím Enter để kích hoạt giá trị vừa đưa vào.

Hiển thị thiết lập độ ẩm tương đối :

 • Nhấn vào phím điều khiển, sự hiển thị sẽ nhấp nháy. Đưa vào độ ẩm cần đặt bằng các phím số.

Hiển thị nhiệt độ đã đo được :

 • Hiển thị này thể hiện các giá trị đã đo được về nhiệt độ. Đèn LED màu vàng (K1 or K2) sáng khi bộ điều khiển thực hiện chế độ nóng hoặc lạnh.

Hiển thị độ ẩm đã đo được :

 • Thể hiện độ ẩm đã đo được. Đèn LED vàng (K3 or K4) sáng trong khi bộ điều khiển đang thực hiện chế độ làm ẩm hoặc chống ẩm.

Hiển thị khoảng thời gian bước chương trình :

 • Thể hiện tổng số thời gian thực hiện của một bước chương trình.

Hiển thị tổng số thời gian cho đến khi chương trình kết thúc :

 • Thể hiện tổng số thời gian hoạt động của bước chương trình cho đến khi kết thúc.

Hiển thị các công tắc K :

 • Thể hiện công tắc nào đang hoạt động. Bảng công tắc ở vị trí gần bên dưới các công tắc, phải chú ý sự chuyển đổi giữa các công tắc.

Các công tắc thể hiện :

 • K1     = Đang nóng
 • K2     = Đang lạnh
 • K3     = Độ ẩm
 • K4     = Chống ẩm
 • K5     = Tự do
 • K6     = Cảnh báo cho nhiệt đọ cao hoặc thấp
 • K7     = Cảnh báo cho độ ẩm cao hoặc thấp
 • K8 tới K11 = Tự do
 • K12     = Cảnh báo kết thức chương trình
 • K13 tới K24 = Các công tắc đèn

Các phím số :

 • Các giác trị đã đựoc yêu cầu trong khi chương trình đang thực hiện hoặc có thể điều khiển bằng tay với các phím đó.
 • Luôn luôn đóng bằng cách nhấn phím Enter để kích hoạt giá trị đã đặt.

Các phím chữ :

 • Với các phím này có thể kích hoạt chế độ đèn (ánh sáng) trong khi chương trình đang thực hiện.

Các phím kích hoạt cho các chương trình :

 • Bằng một trong các phím này có thể lựa chọn để kích hoạt một sự thiết lập bằng tay thông qua chương trình đã thực hiện lần cuối hoặc một chương trình mới.
 • Thậm chí có thể thiết lập một chương trình bằng cách sử dụng phím Pgm

SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN :

 • Bộ điều khiển JUMO LPF200 có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Sự khác nhau trong việc sử dụng tuỳ thuộc vào sự thiết lập chương trình và thực hiện thông qua nó.

Thiết lập bằng tay :

 • Bằng phím này có thể đặt cố định nhiệt độ, mức độ ẩm và chế độ chiếu sáng bằng tay. Yêu cầu này có thể điều chỉnh sự thiết lập dễ dàng.

Để điều chỉnh :

 • Chú ý là khi này chương trình không hoạt động. Trong trường hợp (một chương trình đang thực hiện), phải tắt nó bằng cách nhấn phím có vòng tròn. Bộ điều khiển sẽ tắt.
 • Nhấn phím có hình bàn tay.
 • Các phím bảng chữ cái sẽ nhấp nháy sáng và xuất hiện số chương trình và đoạn chương trrình ( programno & programsegment) và số 01 xuất hiện sau một vài giây. Nhấn phím chữ được yêu cầu nếu một trong các chế độ đèn chương trình trước đó đòi hỏi. Từ chữ A tới chữ L có thể chọn trực tiếp. Với chữ M tới chữ X phải nhấn phím shift  trước. Nếu đòi hỏi một chế độ ánh sáng khác, có 25 chữ cái đã được lập trình. Chế độ chiếu sáng theo yêu cầu có thể được đặt tại số 9.
 • Bây giờ nhấn phím Degree(độ)
 • Có thể đặt nhiệt độ yêu cầu bằng cách dùng các phím số
 • Nhấn phím Enter để xác nhận giá trị đặt.
 • Sẽ hiển thị độ ẩm tương đối và đặt giá trị độ ẩm lặp lại như mục 5 & 6
 • Cuối cùng chế độ ánh sáng sẽ được thiết lập, khi mà việc này chưa được thực hiện ở mục 3
 • Công tắc 01 sẽ nhấp nháy trước tiên. Nhấn phím Enter để bật hay tắt chúng. Sẽ hiển thị “ON” OFF” nhấp nháy. Bật hoặc tắt bằng cách sử dụng phím shift. Nhấn phím Enter để xác nhận. Lặp lại điều này đối với các công tắc từ K14 tới K24.
 • Chú ý : Các cặp công tắc tương tự như nhau, ví dụ : K1-K13; K2-K14; k3-K15…
 • Khi công tắc K cuối cùng được kích hoạt hoặc không kích hoạt bằng cách nhấn phím min/sec  sẽ hiển thị thời gian thiếp lập được kích hoạt. Đặt khoảng thời gian yêu cầu của chương trình và đóng chương trình bằng phím Enter.
 • Nhấn phím min/sec  để thay đổi giữa việc đặt giờ/phút và phút/giây . Khi đèn LED vàng sáng trong khi phím min/sec  việc đặt phút/giây sẽ được thiết lập. Khi đèn này tắt thì việc đặt giờ/phút được thiết lập.
 • Sau một vài giây bộ điều khiển này sẽ được kích hoạt và chương trình đã đặt sẽ hiển thị. Bộ điều khiển sẽ thực hiện chương trình cho đến khi thời gian thực hiện chương trình kết thúc.

Chương trình của Bộ điều khiển :

 • Thông qua phím này (Pgm) một chương trình sẽ được thiết lập. Trong một chương trình, giá trị của nhiệt độ, độ ẩm, thời gian thực hiện, chế độ ánh sáng, số bước và số lần lặp lại sẽ được đặt. Bộ JUMO LPF200 có thể đưa ra 99 chương trình.
 • Chương trình 99 đã được lập trình và có thể bị khoá như là một chương trình kiểm tra cho bộ điều khiển và chính bản thân Microlima.
 • Trong mỗi chương trình có thể đặt được một số bước ( số bước chương trình cực đại trong bộ điều khiển : 4000). Đó là lý do tại sao có thể đặt được nhiều bước, ví dụ trong một chuỗi ngày trong một chương trình. Thậm chí có thể điều chỉnh chế độ ánh sáng giảm dần từ cực đại theo ngày.

Thực hiện chương trình :

 1.  Chú ý là khi đó chương trình không hoạt động. Trong trường hợp này (một chương trình đã hoạt động), có thể tắt bằng cách nhấn phím có hình vòng tròn. Bộ điều khiển sẽ tắt.
 2.  Nhấn phím Pgm
 3.  Trong phần Pgm của program no & programsegment  sẽ xuất hiện hiển thị 01. Đưa vào số chương trình muốn có từ 01 đến 99 bằng cách dùng các phím số.
 4.  Nhấn phím Enter để xác nhận giá trị.
 5.  Trong phần Pgm của program no & programsegment  sẽ xuất hiện hiển thị 01. Đặt số phần biến đổi muốn có từ 01 tới 99 bằng các phím số.
 6.  Sau một vài giây bảng chữ cái sẽ nhấp nháy và trong khung program no & programsegment sẽ hiển thị 01. Nhấn phím chữ được yêu cầu nếu một trong các chế độ đèn chương trình trước đó đòi hỏi. Từ chữ A tới chữ L có thể chọn trực tiếp. Với chữ M tới chữ X phải nhấn phím shift  trước. Nếu đòi hỏi một chế độ ánh sáng khác, có 25 chữ cái đã được lập trình. Chế độ chiếu sáng theo yêu cầu có thể được đặt tại số 9.
 7.  Sau một vài giây, nhiệt độ thiết lập hiển thị trên bộ điều khiển sẽ nhấp nháy.
 8.  Có thể đặt nhiệt độ mong muốn bằng cách dùng các phím số.
 9.  Nhấn phím Enter để xác nhận giá trị thiết lập.
 10.  Bây giờ có thể đặt độ ẩm tương đối. lặp lại mục 5 và 6 để thực hiện điều này
 11.  Cuối cùng chế độ ánh sáng sẽ được thiết lập, khi mà việc này chưa được thực hiện ở mục 3

Công tắc 01 sẽ nhấp nháy trước tiên. Nhấn phím Enter để bật hay tắt chúng. Sẽ hiển thị “ON” OFF” nhấp nháy. Bật hoặc tắt bằng cách sử dụng phím shift. Nhấn phím Enter để xác nhận. Lặp lại điều này đối với các công tắc từ K14 tới K24.

Chú ý : Các cặp tương tự như nhau, ví dụ : K1-K13; K2-K14; k3-K15…

 1.  Khi công tắc K cuối cùng được kích hoạt hoặc không kích hoạt bằng cách nhấn phím min/sec  sẽ hiển thị thời gian thiếp lập được kích hoạt. Đặt khoảng thời gian yêu cầu của chương trình và đóng chương trình bằng phím Enter.
 2.  Nhấn phím min/sec  để thay đổi giữa việc đặt giờ/phút và phút/giây . Khi đèn LED vàng sáng trong khi phím min/sec  việc đặt phút/giây sẽ được thiết lập. Khi đèn này tắt thì việc đặt giờ/phút được thiết lập.
 3.  Bây giờ, bộ điều khiển sẽ nhảy qua menu. trong menu này nó sẽ quy định cách lập trình bước cần thiết để lặp lại trước bước thứ hai một chương trình hoàn chỉnh sẽ được bắt đầu.

15.Số đoạn (segment) đầu tiên cần phải ở trong trạng thái mà sự lặp lại bắt đầu. Giả sử : Một chương trình hiện có nhiều hơn 4 đoạn. Sau khi kết thúc đoạn 4 thì đoạn 1 được bắt đầu ( giống như một mối ràng buộc – chuỗi- để mà việc được thực hiện một cách liên tục). Bây giờ sẽ xuất hiện hiển thị trong set temperatute . Đây là đoạn chương trình sau mà sự kết nối bắt đầu. Nhấn phím Enter. Việc đặt số lần ràng buộc này được lặp lại. Có thể chọn giữa 01 đến 98 như các giá trị cố định và 99 như một chu kỳ liên tục. Bây giờ đưa vào 99 để tiếp tục một chu kỳ và xác nhận nó bằng cách dùng phím Enter.

Chú ý : Bộ điều khiển thể hiện được giá trị của chương trình gần đây như một bước đầu tiên. Mọi sự tái diễn phụ được cộng thêm tại đây. Ví dụ : 4x tái diễn có nghĩa là một chương trình sẽ có 3x.

 1.  Lặp lại các bước từ 5 tới bước 15 khi mà có nhiều hơn một đoạn được lập trình tại bước 5.

Ví dụ về một chương trình :

Ví dụ này mô tả các bước, mà theo đó bộ chương trình chạy trong bộ điều khiển. Chương trình này ( được lập trình trong bộ điều khiển tại số 99) hơn nữa là một chương trình kiểm tra để nghiên cứu tất cả các chức năng kích hoạt hiện thời.

Thiết lập một chương trình :

 1.  Chú ý là bộ điều khiển không hoạt động ( không có chương trình đang chạy)
 2.  Nhấn phím Pgm
 3.  Bây giở trong phần Pgm-no  của hiển thị Program no.&segment xuất hiện 01. Thay đổi điều này thành ra 99 bằng cách dùng các phím số.
 4.  Xác nhận bằng cách nhấn phím Enter
 5.  Bây giờ 01 sẽ xuất hiện trong phần Pgm-segment  của Program no.&segment. Đặt số đoạn của chương trình mong muốn, đó là 12 bằng cách dùng các phím số.
 6.  Sau một vài giây bảng số chữ cái sẽ bắt đầu nhấp nháy và 01 sẽ xuất hiện trong Program no.&segment . Bởi vì trong trường hợp đặc biệt này một chế độ ánh sáng được yêu cầu số 25 cần được đặt bằng cách dùng các phím số. Tại mục 9, chế độ ánh sáng được yêu cầu sẽ được đặt.
 7.  Sau một vài giây, hiển thị set temperature của bộ điều khiển sẽ bắt đầu nhấp nháy.
 8.  Bây giờ có thể đặt nhiệt độ yêu cầu  bằng các phím số. Bước đầu tiên là 150C.
 9.  Nhấn phím Enter để xác nhận giá trị
 10.  Có thể đặt độ ẩm tương đối trong khung rel.humidity . Ví dụ trong chương trình này là 60%. Lặp lại mục 5 & 6
 11.  Cuối cùng đặt chế độ ánh sáng yêu cầu khi mà điều này chưa làm ở mục 3.
 12.  Đầu tiên công tắc 01 ( = K13) bắt đầu nhấp nháy. Nhấn phím Enter khi cần bật hoặc tắt công tắc. Màn hình hiển thị sẽ thể hiện ON hoặc OFF sẽ bắt đầu nhấp nháy. Sự kích hoạt sẽ được bật hoặc tắt bằng cách nhấn phím shift . Nhấn phím Enter để xác nhận điều này. Lặp lại bước này đối với công tắc 14 tới 24

Với chương trình này, tất cả các công tắc K cần được tắt trong trạng thái đầu tiên.

Chú ý : Các công tắc từ K13 đến K24 tương ứng với các công tắc K1 đến K12. ví dụ : K13 = 01; K14 = 02; K15 = 03…

 1.  Việc đặt thời gian sẽ được kích hoạt khi công tắc K cuối cùng được kích hoạt hoặc bị mất tác dụng, bằng cách nhấn phím  min/sec  . Đặt khoảng thời gian thực hiện yêu cầu của đoạn chương trình, 5 phút vàkết thúc bằng cách dùng phím Enter.

Chú ý : Khi một bước chương trình nào đó kéo dàI 1 giờ, bộ điều khiển tự động chia ra các nhiệt độ và độ ẩm khác nhau giữa cả hai bước trong giờ đó. ĐIều này có nghiã là công việc giảm dần để đặt giá trị mới. Nếu không đòi hỏi, một đoạn phụ sẽ được cộng thêm vào chương trình, mà trong khoảng thời gian được lập trình rất ngắn. Bộ điều khiển sau đó sẽ thực hiện giá trị mới trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể của chu kỳ thời gian. Chú ý đèn cảnh báo có thể tắt khi các bước này lớn hơn 50C và 5% RV.

Bằng cách nhấn phím min/sec , có thể chuyển đổi giữa HOURS/MIN và MIN/SEC. Khi đèn LED vàng trên phím min/sec , chế độ MIN/SEC sẽ được đặt. Khi đèn này tắt là chế độ HOURS/MIN được đặt.

 1.  Bây giờ bộ điều khiển nhảy (chuyển nhanh) qua menu. Trong menu này sẽ quy định các bước đã lập trình cần thiết để lặp lại trước một bước thứ hai của chương trình sẽ bắt đầu.
 2.  Số đoạn (segment) đầu tiên cần phải ở trong trạng thái mà sự lặp lại bắt đầu ( giống như một sự ràng buộc để có thể thực hiện một cách liên tục) Trong set temperature sẽ xuất hiện hiển thị 02. Đây là đoạn chương trình sau khi các kết nối bắt đầu. Nhấn phím Enter. Đặt số lần lặp lại.

Bây giờ đặt 00, bởỉ vì chúng ta có các bước nhiều hơn để thực hiện chương trình này. Đợi cho đến khi trải qua bước trước khi đặt 99, như một dấu hiệu cần để lặp lại liên tục.

Chú ý : Bộ điều khiển thể hiện được giá trị của chương trình gần đây như một bước đầu tiên. Mọi sự tái diễn phụ được cộng thêm tại đây. Ví dụ : 4x tái diễn có nghĩa là một chương trình sẽ có 3x.

 1.  Lặp lại bước 5 đến 15 cho 11 đoạn khác.

Kích hoạt một chương trình :

Một chương trình có thể được kích hoạt bằng cách nhấn phím có vòng tròn.

Để bắt đầu một chương trình :

 1.  Chú ý là chương trình này đang hoạt động. Khi này có thể dưng chương trình bằng cách nhấn phím hình vòng tròn. Bây giờ bộ điều khiển sẽ tắt.
 2.  Nhấn phím có hình vòng tròn
 3.  Trong phần Pgm-no  của program no. & segment sẽ nhấp nháy hiển thị 01
 4.  Đưa vào số chương trình theo ý muốn bằng cách dùng các phím số và xác nhận bằng phím Enter
 5.  Số 01 sẽ bắt đầu nhấp nháy trong phần Pgm-no  của program no. & segment
 6.  Đưa vào số đoạn mong muốn bằng cách dùng các phím số và xác nhận bằng phím Enter
 7.  Bây giờ bộ điều khiển sẽ bật đến phần date/time
 8.  Trong phần này có thể đặt được  ngày và giờ để chương trình bắt đầu.
 9.  Đưa vào dữ liệu mong muốn và xác nhận sự liên tục bằng phím Enter
 10.  Khi đã quy định thời gian bắt đầu, bộ điều khiển sẽ kích hoạt chương trình ( Khi được chọn thì yêu cầu sẽ được bắt đầu ngay lập tức) hoặc bộ điều khiển sẽ được bật trong chế độ chuẩn (stand-by mode) (khi được chọn thì chương trình sẽ bắt đầu xuất hiện sau một chút)
 11.  Trong trường hợp bắt đầu ngay lập tức, đền LED vàng trên phím có hình vòng tròn sẽ nhấp nháy như một dấu hiệu là bộ điều khiển đã được kích hoạt
 12.  Cùng lúc này (sau một vài giây) tất cả hiển thị sẽ được hiển thị và các công tắc K cần thiết đều được kích hoạt, như nhiệt độ , độ ẩm, cảnh báo và chế độ ánh sáng sẽ được bật.

Để dừng một chương trình :

 • Bằng cách nhấn phím hình vòng tròn, chương trình sẽ bị dưng lại.
 • Khi một chương trình đang hoạt động, vì bất kỳ một lý do nào đó, muốn dừng nó, nhấn phím có hình vòng tròn. Chương trình đang hoạt động sẽ dừng lại.
 • Để bắt đầu chương trình cuối cùng & di chuyển lên một bước :
 • Bằng cách nhấn phím có hình mũi tên ngang, chương trình hoạt động cuối cùng sẽ bắt đầu trở lại.
 • Khi một chương trình đang hoạt động, có thể sử dụng phím này để di chuyển lên một bước trong chương trình đang hoạt động.

Hướng dẫn sử dụng máy đếm hạt CONTADOR

2 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng buồng vi khí hậu SNIJDERS

 1. Pingback: Hướng dẫn sử dụng tủ vi khí hậu PERCIVAL »

 2. Pingback: Hướng dẫn sử dụng máy đo huỳnh quang chất diệp lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *