Home » Hướng dẫn sử dụng » Hướng dẫn sử dụng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS ZA3000

Hướng dẫn sử dụng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS ZA3000

Dòng ZA3000 được phát triển để đáp ứng nhu cầu của người dùng là một công cụ phân tích nguyên tố mới sử dụng công nghệ mà các máy quang phổ hấp thụ nguyên tử khác không thể đạt được để nâng cao chức năng và độ tin cậy trong khi vẫn bảo toàn hiệu suất cơ bản của máy quang phổ hấp thụ nguyên tử Zeeman phân cực, chẳng hạn như độ chính xác cao và độ nhạy cao.
quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS ZA3000
Dòng ZA3000 được phát triển để đáp ứng nhu cầu của người dùng là một công cụ phân tích nguyên tố mới sử dụng công nghệ mà các máy quang phổ hấp thụ nguyên tử khác không thể đạt được để nâng cao chức năng và độ tin cậy trong khi vẫn bảo toàn hiệu suất cơ bản của máy quang phổ hấp thụ nguyên tử Zeeman phân cực, chẳng hạn như độ chính xác cao và độ nhạy cao.
Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS ZA3000
Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS ZA3000

Hướng dẫn sử dụng Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS ZA3000 hãng Hitachi

6 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS ZA3000

  1. Pingback: Hướng dẫn sử dụng quang phổ cận hồng ngoại dòng oreXpress

  2. Pingback: Hướng dẫn sử dụng máy quang phổ cầm tay hiện trường UV-VIS

  3. Pingback: Hướng dẫn sử dụng quang phổ cầm tay hiện trường UV-VIS-NIR để

  4. Pingback: Hướng dẫn sử dụng máy quang phổ phản xạ thực địa UV-VIS-NIR

  5. Pingback: Hướng dẫn sử dụng máy quang phổ phản xạ thực địa UV-VIS

  6. Pingback: Hướng dẫn Sử dụng máy quang phổ trường cho thăm dò Diatomite

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *