Hiển thị tất cả 4 kết quả

Giá bán: Liên hệ
Model: GC Plus 15000
Hãng sản xuất: WIGGENS GmbH

Máy tạo khí có thể được lắp đặt trong phòng thí nghiệm gần thiết bị, loại bỏ sự cần thiết của các đường dẫn khí dài từ nguồn cung cấp bình khí bên ngoài. Nguồn cung cấp khí có độ tinh khiết cao được đảm bảo liên tục giúp cải thiện độ ổn định và đảm bảo khả năng tái tạo kết quả cao hơn.

Giá bán: Liên hệ
Model: GC Plus 30000
Hãng sản xuất: WIGGENS GmbH

Máy tạo khí có thể được lắp đặt trong phòng thí nghiệm gần thiết bị, loại bỏ sự cần thiết của các đường dẫn khí dài từ nguồn cung cấp bình khí bên ngoài. Nguồn cung cấp khí có độ tinh khiết cao được đảm bảo liên tục giúp cải thiện độ ổn định và đảm bảo khả năng tái tạo kết quả cao hơn.

Giá bán: Liên hệ
Model: GC PLUS 6000
Hãng sản xuất: WIGGENS GmbH

Máy tạo khí có thể được lắp đặt trong phòng thí nghiệm gần thiết bị, loại bỏ sự cần thiết của các đường dẫn khí dài từ nguồn cung cấp bình khí bên ngoài. Nguồn cung cấp khí có độ tinh khiết cao được đảm bảo liên tục giúp cải thiện độ ổn định và đảm bảo khả năng tái tạo kết quả cao hơn.

Giá bán: Liên hệ
Model: GC Plus 3000
Hãng sản xuất: WIGGENS GmbH

Máy tạo khí có thể được lắp đặt trong phòng thí nghiệm gần thiết bị, loại bỏ sự cần thiết của các đường dẫn khí dài từ nguồn cung cấp bình khí bên ngoài. Nguồn cung cấp khí có độ tinh khiết cao được đảm bảo liên tục giúp cải thiện độ ổn định và đảm bảo khả năng tái tạo kết quả cao hơn.