Hiển thị 1–12 của 24 kết quả

Giá bán: Liên hệ
Model:
Hãng sản xuất:

Assy, Check Valve, Inlet Hãng: Thermo Scientific Model(s) : 8800 , 8810 , ISOCHROM , P1000 , P2000 , P4000 Part Number : A3495-010

Giá bán: Liên hệ
Model:
Hãng sản xuất:

Assy, Check Valve, Outlet Hãng: Thermo Scientific Model(s) : 8700 , 8800 , 8810 , ISOCHROM Part Number : A3490-010

Giá bán: Liên hệ
Model:
Hãng sản xuất:

Assy, Check Valve, Transducer Hãng: Thermo Scientific Model(s) : P1000 , P2000 , P4000 Part Number : A3990-010

Giá bán: Liên hệ
Model:
Hãng sản xuất:

Assy, Plunger, Sapphire Hãng: Thermo Scientific Model(s) : 8800 , 8810 , ISOCHROM , P1000 , P2000 , P4000 Part Number : A3102-010

Giá bán: Liên hệ
Model:
Hãng sản xuất:

Assy, Syringe, 250ul Hãng: Thermo Scientific Model(s) : 1000 , CM3000 , CM3500 , AS100 Part Number : A3588-020

Giá bán: Liên hệ
Model:
Hãng sản xuất:

Cartridge, Check Valve Hãng: Thermo Scientific Model(s) : 3000 , 3200 , 3500 , 4000 , 4100 , Constametric I , Constametric II , Constametric III Part Number : 900946

Giá bán: Liên hệ
Model:
Hãng sản xuất:

Check Valve Assembly, Inlet Hãng: Thermo Scientific Model(s) : Surveyor Plus Part Number : 00950-30026

Giá bán: Liên hệ
Model:
Hãng sản xuất:

Check Valve Assembly, Outlet Hãng: Thermo Scientific Model(s) : Surveyor Plus Part Number : 00950-30021

Giá bán: Liên hệ
Model:
Hãng sản xuất:

Deuterium Lamp Hãng: Thermo Scientific Model(s) : 3000 , 3100(X) , 4000 , 8010 , SM I , SM II , SM III Part Number : 108035

Giá bán: Liên hệ
Model:
Hãng sản xuất:

Deuterium Lamp Hãng: Thermo Scientific Model(s) : Spectrachrom 200 , UV100 , UV1000 , UV150 , UV200 , UV2000 , UV3000 Part Number : 167-0905

Giá bán: Liên hệ
Model:
Hãng sản xuất:

Lamp Assembly, TSP UV 6000 Detector Hãng: Thermo Scientific Model(s) : UV 6000 Part Number : 108052

Giá bán: Liên hệ
Model:
Hãng sản xuất:

Line Filter Frit Hãng: Thermo Scientific Model(s) : Surveyor Plus Part Number : 00950-30009