Deuterium Lamp – Model(s) : Spectrachrom 200 , UV100 , UV1000 , UV150 , UV200 , UV2000 , UV3000

Giá bán: Liên hệ

  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc