Lọc dung môi đầu vào cho bơm sắc ký HPLC (Assy, Solvent Inlet Filter – Model(s): 1040, 1050, 1090, 1100, 1200, 8452A, 8453, G1265A, G1311, G1312A, G1315A)

Giá bán: Liên hệ