Hiển thị tất cả 5 kết quả

Giá bán: Liên hệ
Model: NM Plus 160
Hãng sản xuất: WIGGENS GmbH

Thiết kế nhỏ gọn cho phép máy sinh khí được lắp đặt trực tiếp trong phòng thí nghiệm, loại bỏ yêu cầu về đường dẫn khí dài và đảm bảo cung cấp khí có độ tinh khiết cao cho các thiết bị của bạn.

Giá bán: Liên hệ
Model: NM Plus 250
Hãng sản xuất: WIGGENS GmbH

Thiết kế nhỏ gọn cho phép máy sinh khí được lắp đặt trực tiếp trong phòng thí nghiệm, loại bỏ yêu cầu về đường dẫn khí dài và đảm bảo cung cấp khí có độ tinh khiết cao cho các thiết bị của bạn.

Giá bán: Liên hệ
Model: NM Plus 300
Hãng sản xuất: WIGGENS GmbH

Thiết kế nhỏ gọn cho phép máy sinh khí được lắp đặt trực tiếp trong phòng thí nghiệm, loại bỏ yêu cầu về đường dẫn khí dài và đảm bảo cung cấp khí có độ tinh khiết cao cho các thiết bị của bạn.

Giá bán: Liên hệ
Model: NM PLUS 400
Hãng sản xuất: WIGGENS GmbH

Thiết kế nhỏ gọn cho phép máy sinh khí được lắp đặt trực tiếp trong phòng thí nghiệm, loại bỏ yêu cầu về đường dẫn khí dài và đảm bảo cung cấp khí có độ tinh khiết cao cho các thiết bị của bạn.

Giá bán: Liên hệ
Model: NM PLUS 500
Hãng sản xuất: WIGGENS GmbH

Thiết kế nhỏ gọn cho phép máy sinh khí được lắp đặt trực tiếp trong phòng thí nghiệm, loại bỏ yêu cầu về đường dẫn khí dài và đảm bảo cung cấp khí có độ tinh khiết cao cho các thiết bị của bạn.