Hiển thị tất cả 5 kết quả

Giá bán: Liên hệ
Model: JB01-007-23
Hãng sản xuất:

Búa phản xạ Rabiner JB01-007-23

Giá bán: Liên hệ
Model: JB07-187-25 To JB0-191-25
Hãng sản xuất:

Đầu dò phẫu thuật Emmet JB07-187-25 To JB0-191-25

Giá bán: Liên hệ
Model: JB03-001-11 To 20
Hãng sản xuất:

Kép phâũ thuật Standard [JB03-001-11 To 20] Product# JB03-001-11 To 20

Giá bán: Liên hệ
Model: JB04-005-17
Hãng sản xuất:

Nhíp phẫu thuật Taylor [JB04-005-17]

Giá bán: Liên hệ
Model: JB04-001-12
Hãng sản xuất:

Nhíp phẫu thuật - Surgical Tweezers Product JB04-001-12