Bộ xử lý mô tuyến tính tự động

Giá bán: Liên hệ

Model: ATP1000
  • Hãng sản xuất:
    Histo-Line
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc