Mô hình giải phẫu hệ thần kinh kích thước bằng 1/2 kích thước thật

Giá bán: Liên hệ