Mô hình sỏi mật mẫu. giải phẫu ống mật

Giá bán: Liên hệ

  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc