Máy sinh khí Nitơ dạng màng với công nghệ iQ cho các ứng dụng SCIEX.

Giá bán: Liên hệ

Model: NGA CASTORE XL iQ SCIEX
  • Hãng sản xuất:
    LNI Swissgas
  • Nước sản xuất:
    ITALIA