Thiết Bị Phẫu Thuật Plasma

Giá bán: 50.000 

  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc