Kính hiển vi sinh lý bệnh dùng trong trường học

Giá bán: 5.000 

Model: Miko MP-12A-VD
  • Hãng sản xuất:
    Micro Instrument Company
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc