Pipet E4 XLS+ Mutilchannels (Pipet điện tử đa kênh đa chức năng)

Giá bán: Liên hệ

Model: S000216