Pipet-Lite XLS+ Multichannels (Pipet đa kênh)

Giá bán: Liên hệ

Model: S000212
  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc