Pipet-Lite XLS+ Multichannels (Pipet đa kênh)

Giá bán: Liên hệ

Model: S000212