Pipet E4 XLS+ singlechanel ( Pipet điện tử đơn kênh đa chức năng)

Giá bán: Liên hệ

Model: S000215
  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc