Pipet E4 XLS+ singlechanel ( Pipet điện tử đơn kênh đa chức năng)

Giá bán: Liên hệ

Model: S000215