Pipet-Lite XLS Adjustalbe Spacers (Pipet đa kênh có thể thay đổi khoảng cách giữa các kênh)

Giá bán: Liên hệ

Model: S000214