Pipet XLS+ Single channels (Pipet đơn kênh)

Giá bán: Liên hệ

Model: S000211