Pipet XLS+ Single channels (Pipet đơn kênh)

Giá bán: Liên hệ

Model: S000211
  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc