Bát sứ có mỏ 60ml

Giá bán: 28.500 

Model: 21678528571

còn 50 hàng

Model: 21678528571 Danh mục: