Bể ổn nhiệt nước

Giá bán:

Giá KM: 10.560.000 

Model: WB 5
  • Hãng sản xuất:
    Giorgio Bormac
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc