Máy đồng hóa mẫu sử dụng trong sinh học phân tử

Giá bán: Liên hệ

Model: BioBead BH-24C
  • Hãng sản xuất:
    Biometrics Technologies Co.,Ltd.
  • Nước sản xuất:
    Mỹ