Mô hình giải phẫu bán thân có đầu và bộ phận sinh dục nữ thay thế 20 phần

Giá bán: Liên hệ