Mô hình thực tập nghe tiếng tim phổi

Giá bán: Liên hệ

  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
    Mỹ