Tủ cấy vô trùng Laminar, dòng khí ngang (Tủ cấy vi sinh) Esco model AHC-3D_

Giá bán: Liên hệ

Model: AHC-3D_
  • Hãng sản xuất:
  • Nước sản xuất:
    Hàng quốc