Tủ cấy vô trùng Laminar, dòng khí ngang (Tủ cấy vi sinh) Esco model AHC-3D_

Giá bán: Liên hệ

Model: AHC-3D_